Ngày 15/10/2013, Công ty TNHH Sungshin Vina đã chính thức nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 về Quản lý chất lượng.

ISO (1)

Ngay từ khi thành lập, Công ty đã nhận thức được những lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động của Công ty như nâng cao hiệu quả quản lý, làm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo uy tín với các đối tác, khách hàng…

Sau những nỗ lực hết sức của cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo công ty trong quá trình làm việc, sản xuất, đến tháng 10/2013 Công ty đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong lĩnh vực sản xuất bê tông tươi chất lượng cao.

nha may 17

Chứng chỉ  ISO 9001:2008 chính là cam kết mạnh mẽ của Công ty đổi với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh việc duy trì hiệu lực của hệ thống Quản lý chất lượng, Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn.

 

 

Bush had a good record on enforcing civil college essay writing service rights.