Công bố TCCS 01: 2013/Sungshin Vina và TCCS 02: 2013/Sungshin Vina

Ngày 04/05/2013, công ty TNHH Sungshin Vina chính thức công bố 02 bộ Tiêu chuẩn cơ sở bê tông tươi:

– TCCS 01: 2013/Sungshin Vina: Hỗn hợp bê tông nặng tính năng cao – Yêu cầu kỹ thuật.

– TCCS 02: 2013/Sungshin Vina Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định độ chảy xòe.

Hai bộ tiêu chuẩn được xây dựng theo quy định tại khoản 3 điều 11 và điều 20 – Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; do Viện Chuyên ngành Bê tông – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng – Bộ xây dựng biên soạn; được Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Sở khoa học công nghệ Hà Nội xác nhận.

Với hai bộ tiêu chuẩn này, Sungshin Vina cam kết sẽ sản xuất, kinh doanh sản phẩm bê tông tươi theo đúng chuẩn đã công bố.

Quyết định công bố và nội dung chi tiết các Tiêu chuẩn cơ sở được đăng tải trên website công ty: